Vision, mission & værdier

Vores vision

Vi ønsker at skabe en folkelig spirituel højskole, som er kendt og anerkendt for sit helhedsorienterede livssyn og tankegang, økologi og bæredygtighed. Stensbæk Højskole skal være det naturlige valg, når man ønsker dybere forankring med naturen, menneskeligt nærvær, fornyet livskraft samt personlig udvikling.

Det er desuden vores vision at bidrage til et sundhedsmæssigt bæredygtigt samfund, hvor der ikke blot symptombehandles: Vi ønsker at give den enkelte redskaber til at tage ansvar for eget liv, så der skabes vedvarende trivsel i livet.

Vision1

vores mission

Vores mission er at drive højskole samt retrætecenter midt i Stensbæks unikke natur. Vi møder og behandler mennesker ud fra et helhedsbillede, og vi tilbyder kurser, ophold og aktiviteter, som tager udgangspunkt i et helhedsorienteret og spirituelt menneskesyn. Det er vores mission at skabe et autentisk sted, hvor mennesker kan finde hjem i sig selv samt gå styrket og inspireret herfra.

Vores værdier

Natur

Stensbæk Højskole ligger midt i et unikt naturområde, som spiller en central rolle for højskolen. Vi mærker, at naturen rummer stor visdom og kan være en kraftfuld ressource og kilde til indre ro. Vi ser naturen som et fantastisk redskab til at komme hjem i sig selv og i kontakt med egen indre natur. På Stensbæk kan du lade naturen danne ramme om nærværet med dig selv samt i fællesskabet med andre.
Med vores bæredygtige tilgang til råvarer, forbrug, genanvendelse og affaldssortering ønsker vi at bidrage til at skåne naturen og miljøet. Alle skolens måltider er desuden vegetariske, og vi arbejder mod at blive selvforsynende med vores økologiske have.

Nærvær

På Stensbæk Højskole ønsker vi at kultivere nærvær i alt, hvad vi gør. Vi tror på, at væren i nuet er vejen til at mærke en gennemstrømmende livskraft og kærlighed til os selv, og til alt omkring os. Stensbæk vil inspirere dig til en mindful tilgang til livet, således du mærker et dybere nærvær med dig selv og dermed bedre kan mærke din vej i livet. Med nærvær som fokus tror vi på muligheden for et liv uden stress og livsstilssygdomme.

På højskolen ønsker vi at fordybe den medmenneskelige kontakt og tilbyde rammer for meningsfulde møder. Her bliver du set og mødt, som du er.

Livskraft

På Stensbæk Højskole har vi stor kærlighed til livet, og hos os kan du hente næring på alle planer – du vil blive tanket op med fornyet glæde, ny energi, ny appetit på livet. Vi tror på vigtigheden af de sanselige såvel som åndelige oplevelser. Dine sanser vækkes og næres bl.a. via vores farverige have og vores smagfulde, økologiske og vegetariske måltider. Livet og væren på Stensbæk Højskole indgyder via medmenneskelig interaktion, naturen og fordybelse til fornyet livskraft, som du tager med herfra og har glæde af på lang sigt.

Holisme

Stensbæk Højskole bygger på et holistisk menneskesyn. Holistisk betyder helhedsorienteret – dvs. at vi ser det hele menneske, og vi tror på, at krop, sind og sjæl hænger sammen og ikke kan skilles ad. At vi er en del af en større helhed. Med vores kurser, aktiviteter og behandlinger arbejder vi på alle disse planer, og du vil opleve den positive synergieffekt der afspejler sig i en oplevelse af balance på alle plan i livet.

Vi ser tendensen til, at mennesket har fået mere fokus på de åndelige sider af tilværelsen. Derfor ser vi vigtigheden i, at tilbyde et åbent sted for dig, som er søgende efter svar på livets store spørgsmål. Stensbæk er et sted, hvor du kan få lov til at udfordre dig selv på din spiritualitet, åndelighed og tilgang til et holistisk liv.

Jordforbindelse

Vi mener, at der er essentielt at bevare jordforbindelsen, når man arbejder med selvudvikling og spiritualitet. På højskolen har vi en uformel tone og en uhøjtidelig og jordnær tilgang til åndelighed og spiritualitet. Vi arbejder med jordforbindelse og grounding i forskellige former, bl.a. ved hjælp af vores dejlige have, den omkringliggende natur samt kursisternes deltagelse i konkrete, praktiske opgaver i skolens køkken. Vi benytter aktivt redskaber der indeholder mindfulness, meditation, nærvær og langsommelighed til at forblive forbundne til den jord og det samfund, som vi alle er en del af. 

På Stensbæk tror vi på at åbenhed og samarbejde med alle grupper i samfundet omkring os, er essentielt for at skabe den optimale verden.

Mangfoldighed

Stensbæk Højskole ønsker at være en folkelig og rummelig højskole, hvor der er plads til menneskers forskelligheder. Højskolen, Retrætecentret og Skov Caféen er åben for alle mennesker. Vi ønsker at oplyse, give indsigt og formidle de spirituelle redskaber og holistiske tilgange på en måde, hvor alle kan være med. Vi tager imod vores kursister med åbensindethed og en nysgerrighed på den enkelte og ønsker, at alle føler sig velkomne uanset alder, køn, etnicitet, seksualitet, religion og tro.

Stensbæk ønsker at fremstå som et spirituelt foregangssted for en verden og et samfund i forandring, samt for et rummeligt og åbent sted for mennesker i dette samfund.

Empowerment

Vi ønsker at give dig et stærkt fundament i livet og mod til at turde følge dit hjerte – således at du står stærkere i dig selv og kan leve i overensstemmelse med dine egne værdier. Ansvar og frihed går hånd i hånd. På højskolen er det vores formål at give værktøjer og indsigter til, at den enkelte kan tage ansvar for sit eget liv og ressourcer på en måde, som er holdbar på længere sigt.

Selv-ansvar er vejen til at blive et autentisk menneske i balance, der erkender sine styrker og potentialer og samtidigt tør at være sårbar og se dette som en styrke.