Indkaldelse til
generalforsamling

Generalforsamling 2022

I henhold til vedtægterne, indkalder Stensbæk Højskole til generalforsamling tirsdag d. 24.05.2022 kl. 19:00 på Stensbæk Højskole.

Bestyrelsen foreslår følgende vedtægtsændringer:

 

§4 stk. 3 ændres til: Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgang af maj. Den indkaldes af bestyrelsen på skolens hjemmeside med mindst 5 ugers varsel med følgende dagsorden:

 

§4 stk. 4 ……..Forslag til vedtægtsændringer sendes ud på skolens hjemmeside senest 2 uger før afholdelse af generalforsamlingen.

 

§5 stk. 1 Bestyrelsen består af 4 stemmeberettigede medlemmer , ……..

 

§5 stk. 2 ….. Genvalg kan ske. 2 medlemmer vælges i lige år og 2 vælges i ulige år.

 

$10 stk. 2 …………kræves 3 ud af 4 af bestyrelsesmedlemmernes ……….

 

§11 stk. 1 ……, herunder 3 ud af 4 bestyrelsesmedlemmerne……..

Støtteforening