Holdet bag

Et stærkt hold

Bag Stensbæk Retræte står et stærkt hold klar til at hjælpe indenfor deres forskellige kompetenceområder.

Vi har faste gæsteinstruktører tilknyttet Stensbæk, så at vi altid sammensætter det optimale hold bag en retræte.

Shela Fozzi, forstanderinde

Kompetenceområder
Meditationsinstruktør
Reiki-healer
Massage

Shela er forstanderinde på Stensbæk Retræte og Stensbæk Højskole.

Shela er oprindeligt uddannet grafiker og har senere arbejdet med design og indretning. Hun har rejst rundt i hele Europa med sine evner for at kunne se og fornemme inden for dette kreative faglige område.

Shela har en 5-årig terapeutuddannelse v/Lars Muhl og en 2-årig uddannelse i lydterapi v/Githa Ben-David. Hun har haft egen klinik i 10 år, og klientarbejdet har bidraget til en mangfoldig erfaring i forhold til, hvad mennesker har behov for, når de oplever stress, udbrændthed og befinder sig i livskriser.

Disse alsidige erfaringer har medført, at Shela har fokus på både det hele menneske, dets omgivelser, medmenneskelige relationer, kost og krop. Shelas fokuserer på menneskets trivsel og velbefindende som en samlet enhed i form af krop, sind og sjæl. Derved hjælpes det enkelte menneske med at finde vejen tilbage til dets individuelle essens, så trivsel og vækst igen muliggøres.

Shela 2

Lise Skole Høy, Behandler & terapeut

Kompetenceområder: 
Sygeplejerske
Psykoterapeut
Mentor
Reiki-healer
Aromaterapeut

Lise har hele sit arbejdsliv både som sygeplejerske og som privatpraktiserende psykoterapeut været optaget af relationsarbejde, menneskers trivsel og mistrivsel. Mange arbejdsår i psykiatrien har bidraget til Lises brede erfaring inden for psykiatrisk lidelse. Hun har samtidig haft stort fokus på forebyggelse af lidelse, forståelse og behandling af vores nervesystem i forhold til sårbarhed kontra robusthed.

Sideløbende med sygeplejerskejobbet har Lise taget en 5-årig uddannelse som Integreret Dynamisk Psykoterapeut v/Uddannelsescenter for Selvudvikling og Psykoterapi (evalueret institut under Dansk Psykoterapeutforening).

Derudover har Lise en 2-årig uddannelse som supervisor ud fra en psykodynamisk tilgang og har arbejdet ud fra en mentaliseringsbaseret tilgang. Desuden et 3-årigt uddannelsesforløb i Intensiv korttids dynamisk psykoterapi, ISTDP, v/Dansk Davanloo Institut.

De seneste år har Lise været optaget af en mere helhedsorienteret og holistisk tilgang til behandlingsarbejdet, hvilket har ført til uddannelse inden for healing, akupunkturpunkter og massage ift. behandling og beroligelse af nervesystemet med fokus på trivsel og at fremme vækst hos det enkelte menneske.

Lise Høy 2

Franciska Yurick, Underviser & terapeut

Kompetenceområder:
Yoga-instruktør
Yoga-terapeut
Kropsterapeut

Franciska startede sin karriere som professionel skuespiller inden for psykologisk og fysisk teater, hvilket gav en dyb forståelse af menneskelig dynamik, psykologi, fysisk og vokalt udtryk. Forholdet mellem følelser og mentale tilstande.

Franciska har desuden erfaring som underviser, hvilket har givet færdigheder inden for gruppeledelse, tidsstyring, konfliktløsning og organisatoriske forhold. Interessen for det terapeutiske felt og effekten af at forbinde krop og sind førte Franciska videre til at uddanne sig indenfor yogaområdet.

Franciska er certificeret i Hatha Yoga ved Yandara institut i Mexico og desuden uddannet yoga-terapeut hos Loknath Yoga Institute i Indien, med speciale i anvendelse af klassisk yoga til behandling af forskellige mentale tilstande og sygdomme. Senere supplerede hun med JYOTIM-tilpasning og harmonisk instruktør-certificeringer ved Sadhana Yoga i Chile, som fokuserer på at samle yogaprincipper og moderne vestlig medicin.

Dette har gjort det muligt for Franciska at gøre det, hun elsker mest: At engagere og opmuntre mennesker på en måde, der giver dem mulighed for at nyde helingsprocessen. Hun kombinerer teknikker fra alle sine vidensområder til at tilbyde meningsfulde sessioner og holdundervisning. Denne brede vifte imødekommer specifikke behov hos mennesker, der står over for forskelligartede udfordringer og betingelser i deres liv.

Målet med Franciskas arbejde er at dele værktøjer, der giver klarhed, styrker sundhed og øger trivsel på en måde, der resonerer med det enkelte menneske.

Francisca 2